პატარა ოფისი

150 - 200 | ორი მუშა, ერთი სატვირთო - (სიგრძე 3,20 / სიგანე 2,10 / სიმაღლე 2,00)

1
საშუალო ოფისი

200 - 350 | ოთხი მუშა, ერთი სატვირთო - (სიგრძე 4,00 / სიგანე 2,10 / სიმაღლე 2,20)

2
დიდი ოფისი

350 - 800 | ხუთი მუშა, ერთი სატვირთო - (სიგრძე 6,20 / სიგანე 2,40 / სიმაღლე 2,40)

3
არასტანდარტული ოფისი

ფასი შეთანხმებით

4
სეიფები, ბანკომატები

ფასი შეთანხმებით

5
საწყობები

ფასი შეთანხმებით

6