ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ შესაფუთი მასალები:

  ყუთები.

  წებოვანი ლენტი.

  გრინი (ნეილო სტრიჩი).

  ჰაერ - ბუშტოვანი ცელოფანი

ავეჯის გადაზიდვა
შესაფუთი მასალები